Tjenestevilkår for Apple Education Community

Denne Apple Education Community-avtalen (avtalen) regulerer din deltakelse på og bruk av Apple Education Community-nettstedet, education.apple.com/en (nettstedet). Nettstedet er en nettbasert læringshub der lærere kan utvikle seg faglig, få kontakt med andre for å dele inspirasjon og ressurser samt få ideer til undervisning og læring med Apple-apper og -enheter.

Avhengig av tilgjengeligheten i landet ditt eller regionen din kan du få tilgang til følgende via nettstedet (education.apple.com/en/gethelp):

 1. Forum, som gir lærere muligheten til å holde kontakten med andre lærere, stille spørsmål, dele innhold og kommunisere med Apple-eksperter.
 2. Learning Center (tidligere kalt Apple Teacher Learning Center), som tilbyr veiledninger i ulike ferdigheter, ideer til undervisningsopplegg og inspirasjon fra Apple. Du får tilgang til Apple Teacher-programmet som en del av medlemskapet ditt i Apple Education Community (Community).

Du kan også delta i offentlige eller private Apple-grupper du finner i Forum, hvis de er tilgjengelige i landet ditt, for eksempel Apple Teacher (offentlig) og følgende private grupper: Apple Distinguished Educators-programmer (ADE), Apple Distinguished Schools-programmet (ADS), Apple Learning Coach-programmet (ALC) og Community Education Initiative-programmer (CEI). (Alle disse programmene kan samlet kalles «programmer».)

Ved å velge «Jeg godtar tjenestevilkårene for nettstedet» samtykker du i at du har lest og forstått disse vilkårene, og at disse vilkårene gjelder hvis du velger å bruke nettstedet. Hvis du ikke godtar tjenestevilkårene, skal du ikke bruke dette nettstedet eller delta i programmene.

 1. Medlemskap

  1. Deltakelse eller medlemskap på nettstedet, i Forum og i programmene er ment for Apple-brukere som er lærere, utdanner seg til å bli lærere, eller som jobber i et utdanningsyrke.
  2. Det er ikke tillatt å dele, tilordne eller overføre tilgangen din til nettstedet, Forum eller programmene i henhold til denne avtalen.
  3. Enkelte programmer som er tilgjengelige via nettstedet, kan ha tilleggsvilkår som brukerne må godta for å delta i programmet. Disse vilkårene inngår ikke gjennom henvisning i denne avtalen, og brukerne må godta disse frittstående vilkårene for å kunne delta i programmene.
 2. Eierskap til nettstedet og samtykke til bruksvilkår

  1. Apple er eieren av nettstedet og gir deg muligheten til å registrere deg og delta i programmene. Så lenge du overholder denne avtalen, gir Apple deg en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og begrenset tillatelse til å besøke og bruke nettstedet.
  2. I tillegg til vilkårene i denne avtalen er all bruk av nettstedet underlagt bruksvilkårene som gjelder for apple.com/no (apple.com/no/legal/terms/site.html).
  3. Ved en eventuell konflikt mellom denne avtalen og apple.com/no, skal vilkårene i denne avtalen gjelde.
  4. For å delta i Forum og programmene må hver bruker ha en kombinasjon av et unikt brukernavn og passord – kjent som Apple ID. Du kan bruke en vanlig Apple ID eller en administrert Apple ID du har fått tilgang til av Apple School Manager- eller Apple Business Manager-institusjonen (institusjonen) din til å registrere deg på nettstedet. Administrerte Apple ID-er eies og administreres av institusjonen din. Bruken av en administrert Apple ID på dette nettstedet er underlagt vilkårene i Apple School Manager-avtalen (tilgjengelig på school.apple.com) eller Apple Business Manager-avtalen (tilgjengelig på business.apple.com) og eventuelle ytterligere vilkår angitt av institusjonen din. I tillegg kan institusjonen din deaktivere eller slette den administrerte Apple ID-en din når som helst, noe som medfører at du mister tilgangen til dette nettstedet og eventuelle fordeler eller utmerkelser du har opparbeidet deg. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker en administrert Apple ID til å registrere deg på nettstedet, kan du se gjennom education.apple.com/en/gethelp. Du finner mer informasjon om administrerte Apple ID-er i Om administrerte Apple ID-er for utdanning (support.apple.com/no-no/HT205918) eller Om administrerte Apple ID-er for bedrifter (support.apple.com/no-no/HT210737). Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsfunksjonene til administrerte Apple ID-er, kan du gå gjennom oversikten over Apple-plattformsikkerhet (https://support.apple.com/no-no/guide/security/sec049674014/web).
  5. Apple forbeholder seg retten til å inndra tilgangen din til eller fjerne deg fra Forum eller programmene, fjerne innhold du har lagt ut eller delt, eller til å avslutte tilgangen din til nettstedet når som helst, etter eget skjønn og uten å varsle deg om det, uansett grunn, inkludert, men ikke begrenset til upassende eller respektløs oppførsel eller noen av grunnene angitt i avsnitt K.3 i avtalen. Forum, programmene, nettstedet, nettstedets funksjoner eller deler av nettstedet er kanskje ikke tilgjengelige på alle språk eller i alle land, og Apple gir ingen garanti for at nettstedet, dets funksjoner eller deler (inkludert produkter eller tjenester henvist til eller levert gjennom programmene) vil være egnet eller tilgjengelige for bruk på noe bestemt sted. Ethvert tilbud om funksjoner, produkter eller tjenester i programmene eller på nettstedet gjelder ikke i områder hvor det er forbudt.
 3. Forbudte nettsteds- og programaktiviteter

  Du samtykker i at du ikke skal

  1. forsøke å få uautorisert tilgang til noen del av eller funksjon på nettstedet, eller noen andre systemer eller nettverk tilknyttet nettstedet eller til noen Apple-tjener, ved hjelp av hacking, passordutvinning («mining») eller noen annen ulovlig metode
  2. undersøke, skanne eller teste sårbarheten til nettstedet eller noe som helst nettverk tilknyttet nettstedet, eller bryte sikkerhets- eller autentiseringsfunksjoner på nettstedet eller noe som helst nettverk tilknyttet nettstedet
  3. gjøre noe som medfører en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på nettstedets infrastruktur eller Apples systemer eller nettverk, eller på noen som helst systemer eller nettverk tilknyttet nettstedet eller Apple
  4. utgi deg for å være en person eller en enhet du ikke er – det er ikke tillatt å utgi seg for å være en annen person eller gi en feilaktig fremstilling av tilknytningen din til en person eller enhet
  5. laste opp, laste ned, publisere, overføre, dele eller på noen annen måte gjøre tilgjengelig innhold som er eller kan anses å være ulovlig, trakasserende, truende, mobbende, skadelig, ydmykende, upassende for alder, rettsstridig, nedsettende, ærekrenkende, upassende, voldelig, terrorstøttende, uanstendig, vulgært, seksuelt eksplisitt, utnyttende, krenkende overfor en annens personvern, hatefullt, rasistisk eller etnisk krenkende eller på andre måter støtende, eller innhold som bryter med forumets retningslinjer
  6. laste opp innhold som er misvisende, villedende, ubegrunnet eller usant
  7. laste opp innhold som utgjør urimelig innhold
  8. direktesende eller dele direktesendinger som inneholder støtende innhold
  9. dekompilere, dekryptere, foreta omvendt utvikling på, ta fra hverandre eller forsøke å utlede kildekoden til nettstedet eller deler av det
  10. leie ut, lease, låne bort, viderelisensiere, publisere, overføre, selge, markedsføre, annonsere eller videredistribuere tilgang til eller bruk av nettstedet eller programmene, eller noen deler av dette, på noen som helst måte
  11. delta i overtredelse av opphavsretten eller overtredelse av andre immaterielle rettigheter, eller avsløre forretningshemmeligheter eller taushetsbelagt informasjon som er i strid med en ansettelsesavtale, avtale om fortrolighet eller taushetsplikt
  12. laste opp, publisere, overføre, lagre eller på andre måter gjøre tilgjengelig innhold eller annet materiale som inneholder virus, eller andre datamaskinkoder, filer eller programmer som er utviklet for å skade, forstyrre eller begrense nettstedets eller programmenes normale drift (eller deler av den) eller på andre måter angripe program- eller maskinvaren
  13. kombinere, selge, videreformidle, reprodusere, endre, oversette eller lage et nytt produkt eller arbeid utledet av nettstedet, programmene eller noen del av dette
  14. bruke nettstedet vårt eller programmene våre til å reklamere for, selge eller markedsføre produkter eller tjenester til andre
  15. gripe inn i eller forstyrre nettstedet (inkludert det å skaffe tilgang til nettstedet ved å bruke automatiserte metoder, for eksempel skript eller søkeroboter) eller programmer, servere eller nettverk som er tilknyttet nettstedet, eller begå brudd på retningslinjer, krav eller forskrifter tilknyttet nettstedet (inkludert bruk av nettstedet eller programmene for å få uautorisert tilgang til, bruk eller overvåking av data eller trafikk på slike)
  16. trakassere, misbruke, mobbe, forfølge, true, ærekrenke eller på annen måte overtre eller krenke rettighetene til noen annen part, eller bruke Forum, nettstedet eller programmene på en måte som fremmer, oppmuntrer til eller gjør tilgjengelig informasjon om selvskading eller selvmord, og du erkjenner at Apple ikke på noen måte er ansvarlig for slik bruk eller misbruk av deg
  17. planlegge eller delta i ulovlig aktivitet i forbindelse med nettstedet eller programmene eller der nettstedet eller programmene blir brukt eller er involvert
 4. Retningslinjer for innhold og innsending

  1. Nettstedet kan vise, inkludere eller gjøre tilgjengelig innhold som skal inkludere, men ikke være begrenset til tester, statistikk, skrevet tekst, grafikk, undervisningsopplegg, presentasjoner, vedlegg, fotografier, musikk, bilder, lyder, effekter, videoer, meldinger, apper, kode og andre lignende materialer (innhold). Innhold til nettstedet kan opprettes, produseres, genereres og/eller deles av Apple, tredjeparter eller brukere av nettstedet.
  2. For å sende inn innhold, få merker eller samarbeide med andre på nettstedet må du
   1. ha en Apple ID – hvis du vil ha mer informasjon om Apple ID-er, kan du gå til Apple ID-support (appleid.apple.com/no)
   2. overholde vilkårene i denne avtalen
   3. følge veiledningen for innsending av innhold i Forum-retningslinjene (education.apple.com/en/resource/250009673)
  3. Apple forbeholder seg retten, men ikke ansvaret med mindre annet er lovpålagt, til å gå gjennom alt innhold og alle spørsmål, utsagn, dokumenter eller annet materiale som er lenket, publisert, lastet opp, sendt inn, kommentert eller på annen måte delt av brukere på nettstedet eller i programmene (hver enkelt regnes som en «innsending»). Apple vil i god tro prøve å undersøke innsendinger som mistenkes for å bryte denne avtalen (inkludert Forum-retningslinjene) eller gjeldende lovgivning, eller som Apple er forpliktet til å redigere, fjerne og/eller deaktivere i henhold til en rettskjennelse eller et annet juridisk krav fra en kompetent myndighet. Apple kan ellers undersøke innsendinger av eget initiativ og forbeholder seg retten til å iverksette tiltak som svar på et brudd, inkludert å redigere, fjerne og/eller deaktivere innsendinger som Apple anser som brudd på denne avtalen (inkludert Forum-retningslinjene) eller gjeldende lovgivning. Med mindre det kreves i henhold til gjeldende lovgivning, gir Apple (a) deg imidlertid ingen garanti for at de vil redigere, fjerne eller fortsette å tillate visning av en bestemt innsending, enten den er gjenstand for slike påstander eller ikke, og (b) Apple har ingen som helst ansvar for å redigere, fjerne eller fortsette å tillate visningen av innsendinger. Hvis du vil anke en beslutning om innholdsgjennomgang, kan du sende en e-post til education-community@apple.com.
  4. Apple kan svare på Community-relaterte spørsmål på nettstedet (https://support.apple.com/no-no/apple-teacher), men tilbyr ikke teknisk support for Apple-produkter eller -apper. Dette håndteres av AppleCare. Hvis du har problemer med å registrere deg for eller logge på nettstedet, kan du bruke AppleCare-service og -support for å få hjelp.
  5. Hvis du deler ideer, forslag eller anbefalinger om Apples produkter, teknologi eller tjenester (tilbakemelding) på dette nettstedet, kan Apple bruke slik tilbakemelding og innlemme den i Apple-produkter, -teknologi eller -tjenester uten å betale royalty og uten andre forpliktelser eller begrensninger.
  6. Hvis du mener at innhold som gjøres tilgjengelig gjennom Forum, nettstedet eller programmene, bryter med disse vilkårene eller Forum-retningslinjene og du vil rapportere bruddet eller fremsette en klage til Apple, kan du sende en e-post til education-community@apple.com.

  I Australia kan du også fremsette en klage til den australske eSafety Commissioner.

  Rapporteringsskjemaene til eSafety er tilgjengelige på www.esafety.gov.au/report.

 5. Innhold fra og anerkjennelse av tredjeparter

  I den grad nettstedet kan vise, inkludere eller gjøre tilgjengelig innhold fra tredjeparter (tredjepartsinnhold) eller oppgi lenker til bestemte tredjepartsnettsteder, gir Apple ingen garanti for at tredjepartsinnholdet som publiseres på nettstedet, er egnet, korrekt eller tilgjengelig for bruk. Hvis du velger å bruke eller få tilgang til tredjepartsinnhold, gjør du det på egen risiko og er selv ansvarlig for å overholde gjeldende lover, forskrifter, vilkår og andre krav. Ved å bruke nettstedet samtykker du i at Apple ikke er ansvarlig for å undersøke eller vurdere korrektheten, fullstendigheten, punktligheten, gyldigheten, overholdelsen av opphavsretten, lovligheten, anstendigheten, kvaliteten eller noe annet aspekt av slikt tredjepartsinnhold eller slike tredjepartsnettsteder med mindre det er lovpålagt. Apple og dets ledere, tilknyttede selskaper og datterselskaper garanterer ikke, støtter ikke, påtar seg ikke ansvar for og har heller ingen ansvar overfor deg eller noen annen person for tredjepartstjenester, tredjepartsinnhold eller tredjepartsnettsteder, eller andre materialer, produkter, eller tjenester fra tredjeparter som brukerne publiserer på nettstedet. Enkelte programmer og visse typer tredjepartsinnhold er kanskje ikke tilgjengelige på alle språk eller i alle land eller regioner.

 6. Lisenstillatelser

  1. I den grad Apple tilbyr maler og annet materiell som hjelpemiddel eller for at du skal kunne delta i programmene (Apple-læremateriell), gir Apple deg herved en ikke-eksklusiv, royaltyfri, ikke-overførbar rettighet og lisens til intern bruk, reproduksjon og distribusjon av Apple-læremateriellet i avtaleperioden og så lenge du deltar i programmene, slik at du kan delta i programmene. Men hvis et Apple-læremateriell er underlagt egne lisensvilkår (for eksempel lisens for eksempelkode), må disse spesifikke lisensvilkårene følges når du bruker det aktuelle Apple-læremateriellet.
  2. Apple beholder alle eierskapsrettigheter til, herunder eiendomsrett til og eierinteresse i Apple-læremateriellet, programmene og nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til all grafisk design og alle navn, symboler, brukergrensesnitt og andre designelementer, samt utvelgelse, sortering og oppsett av materiellet i disse, inkludert «utseendet og opplevelsen» av dette.
  3. Ved å publisere en innsending eller på annen måte levere innhold i forbindelse med din bruk av nettstedet eller programmene gir du herved Apple og dets autoriserte agenter, oppdragsmottakere, nettsteds- og programmedlemmer, brukere og/eller deltakere en permanent, royaltyfri, ikke-eksklusiv og verdensomspennende rett og lisens til å bruke, reprodusere, endre, utgi, oversette, distribuere, fremføre, spille av, gjøre tilgjengelig for offentligheten, samt til å utøve alle opphavs- og publiseringsrettigheter som er nødvendige for å levere tjenesten. Hvis du ikke vil gi Apple rettighetene ovenfor, må du ikke sende eller laste opp innsendingen eller innholdet på nettstedet.
 7. Kommunikasjon

  1. Ved å bruke dette nettstedet og delta i programmene samtykker du i å motta kommunikasjon fra Apple i forbindelse med nettstedet eller programmene. Apple kan velge å kontakte deg via nettstedet eller på andre måter, for eksempel på telefon, e-post eller ved hjelp av en annen kommunikasjonsmetode. Du kan for eksempel få en e-post med en påminnelse om å logge deg på hvis du ikke har besøkt nettstedet på en stund, med informasjon om nye tester, funksjoner eller annet innhold som er tilgjengelig på nettstedet, eller med en spørreundersøkelse i forbindelse med forbedringer av programmene. Du kan melde deg av slik kommunikasjon på profilsiden din under Innstillinger for medlemskap.
  2. Det er ikke tillatt å bruke Apple-logoer eller -merker med mindre denne bruken er i samsvar med Apples retningslinjer for bruk av tredjepartsmerker, som du finner på Apples nettsted. Du finner retningslinjene for bruk av Apple Teacher-logoen på nettstedet. Du finner retningslinjene for bruk av andre programlogoer i de relaterte medlemsområdene for hvert program. Spørsmål om offentlige diskusjoner og innlegg kan rettes til education-community@apple.com.
 8. Varemerker og merkenavn

  1. Når du har oppfylt kravene for Apple Teacher-godkjenning, gir Apple deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, royaltyfri lisens som kan tilbakekalles og ikke viderelisensieres, til å bruke og vise Apple Teacher-logoen i denne avtalens gyldighetsperiode. Lisensen er underlagt retningslinjene for bruk av Apples varemerker. Disse retningslinjene finner du på apple.com/legal/trademark/guidelinesfor3rdparties.html, og de kan endres fra tid til annen. Du får tilgang til egne retningslinjer for bruk av Apple Teacher-logoen via nettstedet når du oppfyller kravene til å bli Apple Teacher.
  2. Apple, Apple-logoen og andre varemerker, tjenestemerker og logoer, samt annen grafikk for Apple som brukes i forbindelse med tjenesten, er varemerker eller registrerte varemerker for Apple i USA og/eller andre land. Andre varemerker, tjenestemerker og logoer, samt annen grafikk som brukes i forbindelse med nettstedet eller programmet, kan være varemerker for sine respektive eiere.
  3. Du samtykker i at nettstedet, grafikken, brukergrensesnittet, lydklippene, det redaksjonelle innholdet samt skriptene og programvaren som brukes til å implementere nettstedet og programmene, inkludert, men ikke begrenset til designen, strukturen, utvelgelsen, koordineringen, uttrykket, «utseende og opplevelsen av» og oppsettet av alt Apple-innhold, inneholder opphavsrettslig beskyttet informasjon og materiale som tilhører Apple, og som er beskyttet av immaterielle rettigheter og annen lovgivning, inkludert, men ikke begrenset til opphavsrett. Du samtykker i at du ikke skal bruke slik opphavsrettslig beskyttet informasjon eller materiale på noen annen måte enn for bruk av nettstedet og programmene i samsvar med avtalen. Ingen del av nettstedet kan gjengis i noen form eller på noen måte, bortsett fra slik som uttrykkelig tillatt i avtalen. Du samtykker i at du ikke skal endre, leie ut, lease, låne ut, selge, distribuere eller lage arbeid utledet av nettstedet eller programmene på noen som helst måte, og til ikke å utnytte nettstedet eller programmene på noen som helst uautorisert måte, inkludert, men ikke begrenset til ved eiendomskrenkelse eller overbelastning av nettverkskapasitet.
 9. Overholdelse av lovgivning

  1. Generelt. Forum, nettstedet og programmene er tilgjengelige for personer over myndighetsalderen i jurisdiksjonen de bor i. Du skal til enhver tid opptre strengt i samsvar med alle gjeldende lover i USA og jurisdiksjonen der du bor, og du samtykker i å overholde alle lokale, delstatlige, føderale og nasjonale lover, vedtekter, bestemmelser og forskrifter som gjelder for din deltakelse i programmet og din bruk av Forum og nettstedet.
  2. Lovgivning for New Zealand. Apple kan iverksette lovlige handlinger de finner nødvendige i forbindelse med aktivitet som bryter med New Zealands lovgivning, inkludert, men ikke begrenset til Harmful Digital Communications Act 2015 (loven om skadelig digital kommunikasjon fra 2015) og Films, Videos, and Publications Classification Act of 1993 (loven om klassifisering av filmer, videoer og publikasjoner fra 1993).

  Slike handlinger kan omfatte å

  1. fjerne innlegg eller innhold umiddelbart og uten varsel i samsvar med Safe Harbor-bestemmelsene i Harmful Digital Communications Act 2015 (loven om skadelig kommunikasjon fra 2015)
  2. oppgi identiteten til forfatteren av en anonym eller pseudonym kommunikasjon til retten
   1. underrette forfatteren om at det er fremsatt en klage på innholdet til vedkommende
   2. gi forfatteren muligheten til å bestride klagen eller til å be om at innholdet fjernes helt
   3. underrette og gi klageren den relevante informasjonen
  3. publisere en rettelse av innlegg eller innhold
  4. gi alle enkeltpersoner som er berørt av et innlegg, anledning til å svare på innlegget
  5. bevare en kopi av innlegg eller innhold som kan være til hjelp ved en eventuell etterforskning eller rettslige tiltak
 10. Personvern

  Når du registrerer deg for nettstedet, vil Apple ID-en din og informasjonen du oppgir, for eksempel skole, by, delstat og land eller region, bli brukt til å opprette Community-profilen din og gi deg en personlig tilpasset læringsopplevelse. Hvis Forum er tilgjengelig i landet eller regionen som er tilknyttet Apple ID-kontoen din, og du velger å delta i Forum ved å legge ut tekst, bilder, videoer eller vedlegg, kan Apple gå gjennom innholdet ditt ved hjelp av teknologi fra Apple og tredjeparter for å håndheve Forum-retningslinjene. Hvis innholdet du publiserer eller åpner i Forum, inkluderer innebygde lenker til tredjepartstjenester, kan data som IP-adressen og nettleserinformasjonen din deles med tredjepartstjenestene. Apple kan bruke informasjonskapsler og annen teknologi på nettstedet. Disse informasjonskapslene lar oss opprettholde økten din og gi deg en personlig tilpasset opplevelse på nettstedet, slik at vi kan måle effektiviteten av nettstedet og forbedre brukeropplevelsen. Informasjonskapslene fjernes når du eksplisitt logger av. Hvis du ikke logger av, lagres informasjonskapslene i nettleseren. Informasjonskapslene sporer imidlertid ikke noen informasjon tilknyttet nettleseraktiviteten din eller handlinger på andre nettsteder. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til https://www.apple.com/no/legal/privacy/data/no/education-community/.

 11. Avtaleperiode og oppsigelse

  1. Du kan si opp denne avtalen uansett årsak og når som helst ved å underrette Apple.
  2. Du kan avslutte denne avtalen med Apple når som helst ved å slette Apple Education Community-kontoen din. Du finner instruksjoner om hvordan du sletter kontoen din, ved å gå til education.apple.com/en/resource/250009692 eller apple.com/no/legal/privacy/data/no/education-community.
  3. Apple kan inndra eller avslutte kontoen din eller slutte å gi deg tilgang til hele eller deler av nettstedet når som helst, uten varsel og med umiddelbar virkning, av hvilken som helst grunn eller ingen grunn, inkludert, men ikke begrenset til hvis Apple med rimelighet mener at (a) du vesentlig eller gjentatte ganger har brutt denne avtalen, (b) Apple er pålagt å gjøre dette for å overholde et juridisk krav eller en rettskjennelse, (c) Apple med rimelighet mener at det har vært atferd som medfører (eller kan medføre) ansvar overfor eller skade på noen bruker, annen tredjepart eller Apple, eller (d) du har brutt Forum-retningslinjene.
 12. Diverse

  1. Endring av avtalen. Apple forbeholder seg retten til å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av avtalen når som helst, etter eget skjønn samt retten til å modifisere, inndra eller avvikle nettstedet eller programmene (eller noen del av disse), enten midlertidig eller permanent, når som helst og uten forvarsel. Alle endringer av avtalen skal ha forrang fremfor de vilkårene du godtok da du først fikk tilgang til nettstedet. Du erkjenner og godtar at fortsatt bruk av nettstedet og programmene etter at avtalen har blitt endret, regnes som ditt samtykke til endringene i avtalen. Apple varsler deg om avgjørende endringer ved å publisere endringene på nettstedet og kreve at du skal godta avtalen på nytt. Endringene trer i kraft straks de er publisert. Du erkjenner og godtar at Apple ikke skal være ansvarlig overfor deg eller eventuelle tredjeparter hva gjelder endringer eller opphør av programmene.
  2. Force majeure. Ingen av partene kan holde den andre parten ansvarlig for tap eller skader som skyldes forsinkelser eller manglende oppfyllelse av denne avtalen hvis det skyldes, helt eller delvis, hendelser eller årsaker som ligger utenfor partenes kontroll, og uten at partene har opptrådt uaktsomt. Slike hendelser eller årsaker inkluderer, men er ikke begrenset til naturkatastrofer, streik, lockout, opptøyer, krig, jordskjelv, brann og eksplosjoner, men manglende evne til å oppfylle økonomiske forpliktelser er ikke inkludert.
  3. Fraskrivelse. Alle fraskrivelser av bestemmelser i denne avtalen eller av en av partenes rettigheter eller rettsmidler i henhold til denne avtalen må skje skriftlig for at de skal være gyldige. Hvis en av partene ikke gjør gjeldende bestemmelsene i denne avtalen eller denne partens rettigheter eller rettsmidler grunnet unnlatelse, forsømmelse eller forsinkelse, skal det ikke tolkes som en fraskrivelse av denne partens rettigheter i henhold til denne avtalen, og det skal ikke på noen som helst måte påvirke gyldigheten til hele eller deler av denne avtalen eller påvirke denne partens rett til å benytte seg av sine rettigheter senere. Ingen av partenes anvendelse eller håndhevelse av rettigheter eller rettsmidler i henhold til denne avtalen kan hindre partenes håndhevelse av andre rettigheter eller rettsmidler i henhold til denne avtalen eller som lovverket gir partene rett til å håndheve.
  4. Ansvarsbegrensning.
   1. Du forstår og samtykker i at nettstedet og programmene leveres til deg «SOM DE ER» og «SOM TILGJENGELIG», og at Apple ikke gir noen spesifikke forpliktelser, garantier eller betingelser angående nettstedet og/eller programmene.
   2. Med unntak av der det er forbudt ved lov, er Apple ikke ansvarlig overfor deg for indirekte, følgemessige eller tilfeldige skader eller straffeskader, eller for tapt fortjeneste, selv om Apple er blitt informert om faren for slike skader eller tap. Dette inkluderer hvis og/eller når Apple sletter innholdet ditt, informasjonen din eller kontoen din.
   3. Hvis Apple, til tross for de andre bestemmelsene i denne avtalen, anses for å være ansvarlig overfor deg for eventuelle skader eller tap som oppstår som følge av eller på noen måte er knyttet til din bruk av nettstedet eller deltakelsen din i programmene, skal Apples ansvar aldri overstige 100 amerikanske dollar. Noen jurisdiksjoner tillater ikke ansvarsbegrensninger, så begrensningen ovenfor gjelder kanskje ikke for deg.
   4. Ingenting i denne avtalen skal begrense eller ekskludere noen av partenes ansvar for (i) svindel, (ii) død eller personskade forårsaket av uaktsomhet, (iii) ethvert brudd på ethvert underforstått uttrykk for at Apple har eiendomsrett til nettstedet og programmene, eller lignende lover i henhold til gjeldende lovgivning og (iv) ethvert annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses av gjeldende lovgivning.
  5. Gjeldende lovgivning og tvisteløsning. Hvis det skulle oppstå en uenighet eller tvist mellom deg og Apple på grunn av eller i forbindelse med din bruk av nettstedet, skal partene så snart som mulig og i god tro forsøke å løse tvisten. Hvis tvisten ikke kan løses innen rimelig tid (maksimalt 30 dager), kan enhver av partene sende tvisten til megling. Hvis tvisten ikke lar seg løse ved megling, kan partene fritt søke å løse tvisten i tråd med gjeldende rettsmidler og lovgivning. Du samtykker i at alle tvister i så fall skal bli løst ved delstatsdomstolene og de føderale domstolene i Santa Clara County, California, du samtykker til den personlige jurisdiksjonen til dette vernetinget, og du frasier deg herved enhver motsigelse mot slik jurisdiksjon eller verneting. Den foregående bestemmelsen om verneting gjelder ikke i den grad du er en forbruker basert i EU. I den grad du er en forbruker basert i EU, kan du fremsette krav ved domstolene i landet eller regionen du bor i. Ethvert krav i henhold til denne avtalen må fremsettes innen tre (3) år etter at årsaken til kravet oppstod, ellers vil kravet bli avvist. Krav som fremsettes basert på de separate vilkårene for kjøp av varer og tjenester, er ikke underlagt denne begrensningen. Det kan ikke kreves erstatning for andre skader enn kontantutgifter, bortsett fra at den vinnende part får dekket saksomkostningene og advokathonorarer.
  6. Tilsidesettelse av bestemmelser. Hvis en bestemmelse eller delbestemmelse i denne avtalen er eller blir ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndheves, skal den anses som slettet, men det skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av resten av denne avtalen.
  7. Choice of Language (Canada) The parties to this Agreement confirm that it is their express wish that this Agreement and all other documents, terms, conditions, policies, and notices relating hereto have been and shall be drawn up in the English language only. The parties to this Agreement agree that they have had the opportunity to review the French version of this Agreement before reviewing the English version. Les parties au présent Accord confirment qu'elles souhaitent expressément que le présent Accord, ainsi que tous les autres documents, termes, conditions, politiques et avis relatifs aux présentes, ont été et seront rédigés en langue anglaise uniquement. Les parties au présent accord conviennent également qu'elles ont eu l'occasion d'examiner la version française du présent accord avant d'examiner la version anglaise.

  Du kan kontakte oss hvis du har spørsmål. Kontakt oss på e-post på education-community@apple.com.

 • Apple omfatter i denne teksten:
  • Apple Inc., med adresse One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, USA, for brukere i USA, inkludert Puerto Rico
  • Apple Canada Inc, med adresse 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto Ontario M5J 0A8, Canada, for brukere i Canada
  • Apple Services LATAM LLC, med adresse 1 Alhambra Plaza, Suite 700, Coral Gables, Florida, USA, for brukere i Mexico, Sentral- og Sør-Amerika og Karibiske land og territorier (unntatt Puerto Rico)
  • iTunes K.K., med adresse Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo, Japan, for brukere i Japan
  • Apple Pty Limited, med adresse Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia, for brukere i Australia og New Zealand, inkludert territoriene deres og tilknyttede jurisdiksjoner
  • Apple Distribution International Ltd., med adresse Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland, for alle andre brukere