Tjänstevillkor för Apple Education Community

Det här Apple Education Community-avtalet (Avtalet) reglerar ditt deltagande på och användning av Apple Education Community-webbplatsen, education.apple.com/en (Webbplatsen). Webbplatsen är en webbaserad tjänst för fortbildning där lärare kan utvecklas, få kontakt med andra och dela inspiration och resurser samt få tips på hur man kan använda Apples appar och enheter i undervisning och lärande.

Genom Webbplatsen (education.apple.com/en/gethelp) kan du i mån av tillgänglighet i ditt land eller din region komma åt:

 1. Forum, som ger lärare möjlighet att få kontakt med kollegor, ställa frågor, dela Innehåll och interagera med Apples experter och
 2. Learning Center (tidigare Apple Teacher Learning Center), som erbjuder handledningar för färdighetslärande, lektionsidéer och inspiration från Apple. Tillgång till Apple Teacher-programmet ingår i ditt medlemskap i Apple Education Community (Communityn).

Du kan också delta i offentliga eller privata Apple-grupper i Forum, om de är tillgängliga i ditt land, till exempel Apple Teacher (offentlig) och följande privata grupper: programmet Apple Distinguished Educators (ADE), programmet Apple Distinguished Schools (ADS), programmet Apple Learning Coach (ALC) och programmet Community Education Initiative (CEI). (Alla dessa program kan tillsammans kallas ”Programmen”.)

Genom att välja ”Jag godkänner villkoren för Webbplatsen” intygar du att du har läst och förstått dessa villkor och att dessa villkor gäller om du väljer att använda Webbplatsen. Använd inte Webbplatsen och delta inte Programmen om du inte vill intyga detta.

 1. Medlemskap

  1. Deltagande eller medlemskap i Webbplatsen, Forum och Programmen är till för Apple-användare som är lärare, utbildar sig till lärare eller berörs av ett yrke eller en miljö inom utbildning.
  2. Du får inte dela, tilldela eller överlåta din åtkomst till Webbplatsen, Forum eller Programmen enligt det här Avtalet.
  3. Vissa Program som kan nås via Webbplatsen kan ha ytterligare villkor som användarna måste godkänna för att delta i Programmet. Dessa villkor ingår inte som referens i det här Avtalet och användarna måste godkänna dessa fristående villkor för att kunna delta i Programmen.
 2. Ägande av Webbplatsen och samtycke till användarvillkoren

  1. Apple äger Webbplatsen och ger dig möjlighet att anmäla dig till och delta i Programmen. Så länge som du följer det här Avtalet beviljar Apple dig en personlig, icke-exklusiv, icke-överförbar begränsad rätt att besöka och använda Webbplatsen.
  2. Utöver villkoren i det här Avtalet regleras all användning av Webbplatsen av användarvillkoren på apple.com (apple.com/legal/terms/site.html).
  3. I händelse av konflikt mellan det här Avtalet och apple.com/se, gäller villkoren i detta avtal.
  4. Alla användare måste ha en unik kombination av användarnamn och lösenord, vilket kallas för Apple-ID, för att kunna delta i Forum och Programmen. Du kan använda ett Apple-ID för konsumenter eller ett hanterat Apple-ID som tillhandahålls av din Apple School Manager- eller Apple Business Manager-institution (Institution) för att registrera dig för Webbplatsen. Hanterade Apple-ID:n ägs och hanteras av din Institution. Din användning av ett hanterat Apple-ID på den här Webbplatsen omfattas av villkoren i Apple School Manager-avtalet (tillgängligt på school.apple.com) eller Apple Business Manager-avtalet (tillgängligt på business.apple.com) och eventuella ytterligare villkor som din Institution anger. Din Institution kan dessutom inaktivera eller radera ditt hanterade Apple-ID när som helst. Du förlorar då tillgången till den här Webbplatsen och alla förmåner eller utmärkelser som du kan ha samlat på dig. Mer information om hur du använder ett hanterat Apple-ID för att registrera dig för Webbplatsen finns i education.apple.com/en/gethelp. Mer information om hanterade Apple-ID:n finns i Om hanterade Apple-ID:n för utbildning (support.apple.com/sv-se/HT205918) eller Om hanterade Apple-ID:n för företag (support.apple.com/sv-se/HT210737). Mer information om säkerhetsfunktionerna för hanterade Apple-ID:n finns i översikten Apple och säkerhetsteknik (support.apple.com/sv-se/guide/security/managed-apple-id-security-sec049674014/web).
  5. Apple förbehåller sig rätten att suspendera eller avlägsna dig från Forum eller Programmen, ta bort Innehåll som du har lagt upp eller delat, eller säga upp din åtkomst till Webbplatsen när som helst efter eget gottfinnande, utan föregående meddelande och oavsett anledning, inklusive men inte begränsat till olämpligt eller respektlöst beteende eller något av de skäl som anges i avsnitt K.3 i Avtalet. Det är möjligt att Forum, Programmen, Webbplatsen, Webbplatsens funktioner eller delar av Webbplatsen inte är tillgängliga på alla språk eller i alla länder, och Apple garanterar inte att Webbplatsen, eller funktioner eller delar därav (inklusive eventuella produkter eller tjänster som Programmen tillhandahåller eller hänvisar till) är lämpliga eller tillgängliga för användning på någon specifik geografisk plats. Alla erbjudanden om någon funktion, produkt eller tjänst som görs i Programmen eller på Webbplatsen är ogiltiga där dessa är förbjudna.
 3. Förbjudna aktiviteter på Webbplatsen och i Programmen

  Du samtycker till att inte

  1. försöka få obehörig åtkomst till någon del eller funktion av Webbplatsen, eller i något annat system eller nätverk som är anslutet till Webbplatsen eller till någon av Apples servrar, genom hackning, lösenordsinsamling eller andra olagliga metoder
  2. söka av/söka igenom eller leta efter sårbarheter på Webbplatsen eller i något nätverk som är anslutet till Webbplatsen, eller bryta mot säkerhets- eller behörighetsåtgärder på Webbplatsen eller i något nätverk som är anslutet till Webbplatsen
  3. vidta någon åtgärd som orsakar en orimlig eller oproportionellt stor arbetsbelastning på Webbplatsens infrastruktur, på Apples system eller nätverk, eller på några andra system eller nätverk som är anslutna till Webbplatsen eller Apple
  4. utge dig för att vara en person eller ett företag som du inte är – du får inte uppträda som eller framställa dig själv som en annan person eller på annat sätt ge en vilseledande bild av att du har anknytning till en person eller ett företag
  5. överföra, ladda ner, lägga upp, skicka, dela eller på annat sätt tillgängliggöra Innehåll som är eller kan anses vara olagligt, trakasserande, hotande, mobbande, skadligt, förödmjukande, olämpligt för åldersgruppen, skadebringande, ärekränkande, smädligt, grovt, våldsamt, terrorbejakande, obscent, vulgärt, uttryckligt sexuellt, olämpligt, exploaterande, integritetskränkande, hatiskt, rasistiskt eller etniskt stötande eller på annat sätt anstötligt, eller Innehåll som bryter mot Forum-riktlinjerna
  6. överföra Innehåll som är vilseledande, bedrägligt, ogrundat eller falskt
  7. överföra Innehåll som är oskäligt eller hänsynslöst
  8. direktsända eller dela en direktsändning som innehåller tveksamt Innehåll
  9. dekompilera, dekryptera, bakåtkompilera, demontera eller försöka ta fram källkoden till Webbplatsen eller någon del av den
  10. hyra, leasa, låna ut, underlicensiera, publicera, överföra, sälja, marknadsföra, annonsera eller omfördela åtkomst till eller användning av Webbplatsen eller Programmen, eller någon del av dem, på något sätt
  11. göra intrång i någon annans upphovsrätt eller annan immateriell rättighet eller avslöja affärshemligheter eller konfidentiell information i strid mot ett konfidentialitets- eller anställningsavtal
  12. överföra, publicera, skicka, lagra eller på annat vis tillgängliggöra Innehåll eller annat material som innehåller virus eller annan datorkod, filer eller program som är utformade för att skada, påverka eller begränsa Webbplatsens eller Programmens normala drift (eller del därav) eller annan mjukvara eller hårdvara
  13. kombinera, sälja, omfördela, reproducera, modifiera, översätta eller skapa en ny produkt eller ett härlett verk av Webbplatsen, Programmen eller någon del av dem
  14. använda vår Webbplats eller våra Program för att annonsera, sälja eller marknadsföra produkter eller tjänster till andra
  15. störa eller avbryta Webbplatsen (inklusive att skaffa åtkomst till Webbplatsen med automatiserade medel, såsom skript eller webbrobotar/spindlar) eller Programmen eller servrar eller nätverk kopplade till Webbplatsen, eller bryta mot några riktlinjer, regler eller bestämmelser för nätverk som är kopplade till Webbplatsen (inklusive användning av Webbplatsen eller Programmen för obehörig åtkomst, användning eller övervakning av data eller trafik däri)
  16. trakassera, ofreda, mobba, förfölja, hota, ärekränka eller på annat sätt inkräkta på eller kränka någon annan parts rättigheter, eller använda Forum, Webbplatsen eller Programmen på ett sätt som främjar, uppmuntrar till eller tillgängliggör information om självskadebeteende eller självmord, och du bekräftar att Apple inte på något sätt ansvarar för om du skulle stå för sådan användning eller sådant missbruk, och
  17. planera eller delta i någon olaglig aktivitet med hjälp av eller i samband med Webbplatsen eller Programmen.
 4. Riktlinjer för Innehåll och Bidrag

  1. Webbplatsen kan visa, innehålla eller tillgängliggöra Innehåll, såsom test, statistik, skriven text, grafik, lektionsplaner, presentationer, bilagor, foton, musik, bilder, ljud, effekter, videor, meddelanden, appar, kod och annat liknande material (Innehåll). Innehåll till Webbplatsen kan skapas, produceras, genereras och/eller delas av Apple, tredje part eller Webbplatsanvändare.
  2. För att skicka in Innehåll, samla märken eller samarbeta med andra på Webbplatsen måste du
   1. ha ett Apple-ID. Mer information om Apple-ID:n finns på Apple ID-supporten (appleid.apple.com/se).
   2. följa villkoren i detta Avtal.
   3. följa riktlinjerna för Innehållsbidrag i Forum-riktlinjerna (education.apple.com/en/resource/250009673).
  3. Apple förbehåller sig rätten, men inte ansvaret, såvida inget annat krävs enligt lag, att granska Innehåll, frågor, uttalanden, dokument eller annat material som är länkade, upplagda, överförda, inskickade, kommenterade eller på annat sätt delas av användare på Webbplatsen eller i Programmen (var för sig ett ”Bidrag”). Apple anstränger sig i god tro för att utreda Bidrag som misstänks bryta mot detta Avtal (inklusive Forum-riktlinjerna) eller tillämplig lag, eller som Apple är skyldigt att redigera, ta bort och/eller inaktivera på grund av domstolsbeslut eller annat juridiskt krav från behörig myndighet. Apple kan annars utreda Bidrag på eget initiativ och förbehåller sig rätten att vidta åtgärder som svar på en överträdelse, inklusive att redigera, ta bort och/eller inaktivera Bidrag som Apple anser bryta mot detta Avtal (inklusive Forum-riktlinjerna) eller tillämplig lag. Men om det inte krävs enligt tillämplig lag (a) garanterar Apple inte att Apple kommer att redigera, ta bort eller fortsätta att tillåta visning av något specifikt Bidrag, oavsett om det omfattas av sådana anklagelser eller inte, och (b) har Apple inget som helst ansvar för att redigera, ta bort eller fortsätta att tillåta visning av något Bidrag. Om du vill överklaga ett Innehållsgranskningsbeslut kan du skicka ett e-postmeddelande till education-community@apple.com.
  4. Apple kan svara på Community-relaterade frågor på Webbplatsen (support.apple.com/sv-se/apple-teacher) men inte ger teknisk support för Apples produkter eller appar, vilket hanteras av AppleCare. Om du har problem med att registrera dig för eller logga in på Webbplatsen kan AppleCare service och support hjälpa till.
  5. Om du lämnar idéer, föreslag eller rekommendationer på den här Webbplatsen om Apples produkter, teknik eller tjänster (Feedback) kan Apple använda sådan Feedback och införliva den i Apples produkter, teknik eller tjänster utan att betala royalty och utan andra skyldigheter eller begränsningar.
  6. Om du anser att något Innehåll som görs tillgängligt via Forum, Webbplatsen eller Programmen bryter mot dessa villkor eller Forum-riktlinjerna och du vill anmäla överträdelsen eller framföra ett klagomål till Apple kan du skicka ett e-postmeddelande till education-community@apple.com.

  I Australien kan du också framföra ett klagomål till den australiensiska eSafety Commissioner.

  eSafetys anmälningsformulär finns på www.esafety.gov.au/report.

 5. Tredjepartsinnehåll och bekräftelser

  I den utsträckning som Webbplatsen kan visa, innehålla eller tillgängliggöra Innehåll från tredje part (Tredjepartsinnehåll) eller tillhandahålla länkar till vissa tredjepartswebbplatser garanterar Apple inte att Tredjepartsinnehåll som läggs upp på Webbplatsen är lämpligt, korrekt eller tillgängligt för användning. Om du väljer att använda eller komma åt Tredjepartsinnehåll gör du det på egen risk och ansvarar för att alla tillämpliga lagar, bestämmelser, villkor och andra krav följs. Genom att använda Webbplatsen godtar du att Apple inte ansvarar för att undersöka eller utvärdera korrektheten, fullständigheten, tidsenligheten, giltigheten, efterlevnaden av upphovsrätten, lagligheten, anständigheten, kvaliteten eller någon annan aspekt av sådant Tredjepartsinnehåll eller sådana webbplatser, såvida det inte krävs av lag. Varken Apple, dess tjänstemän, partner eller dotterbolag garanterar eller rekommenderar och tar inte på sig något ansvar eller någon skadeståndsskyldighet gentemot dig eller någon annan person avseende tjänster från tredje part, Tredjepartsinnehåll eller webbplatser från tredje part eller andra material, produkter eller tjänster från tredje part som användare lägger upp på Webbplatsen. Vissa Program och Tredjepartsinnehåll är kanske inte är tillgängliga på alla språk eller i alla länder eller regioner.

 6. Beviljande av licens

  1. I den utsträckning som Apple förser dig med mallar och annat material för att bistå eller möjliggöra ditt deltagande i Programmen (”Apple-lärandematerial”) beviljar Apple dig härmed en icke-exklusiv, royaltyfri, icke-överförbar rättighet och licens under detta Avtals giltighet och ditt deltagande i Programmen att internt använda, kopiera och distribuera Apple-lärandematerial enbart i syfte att delta i Programmen. Men om ett Apple-lärandematerial åtföljs av sina egna licensvillkor (t.ex. licens för exempelkod) så reglerar dessa specifika licensvillkor din användning av detta Apple-lärandematerial.
  2. Apple behåller all ägande- och förfoganderätt till och intresse i Apples-lärandematerialen, Programmen och Webbplatsen, inklusive utan begränsning all grafisk design, alla namn, symboler, användargränssnitt och övriga designelement samt urval, ordning och upplägg av materialet i dessa samt deras utseende och känsla (”look and feel”).
  3. Genom att lägga upp ett Bidrag eller på annat sätt tillhandahålla Innehåll i samband med din användning av Webbplatsen eller Programmen beviljar du härmed Apple och dess auktoriserade ombud, underleverantörer samt Webbplats- och Programmedlemmar, -användare och/eller -deltagare en evig, royaltyfri, icke-exklusiv världsomspännande rättighet och licens att använda, kopiera, modifiera, publicera, översätta, distribuera, utföra, spela, offentliggöra och utöva alla upphovsrätts- och utgivningsrättigheter som krävs för att tillhandahålla tjänsten. Om du inte vill bevilja Apple de rättigheter som anges ovan ska du inte skicka in eller överföra ditt Bidrag eller Innehåll på Webbplatsen.
 7. Kommunikation

  1. Genom att använda den här Webbplatsen och delta i Programmen samtycker du till att ta emot viss kommunikation från Apple i samband med Webbplatsen eller Programmen. Apple kan välja att kontakta dig via Webbplatsen eller att försöka kontakta dig utanför Webbplatsen via telefon, e-post eller andra kommunikationsmetoder. Du kan till exempel få ett e-postmeddelande som påminner dig om att logga in om du inte har besökt Webbplatsen under en viss tidsperiod, som meddelar dig om nya tester, funktioner eller annat Innehåll som blivit tillgängligt på Webbplatsen eller som frågar dig hur Programmen kan förbättras. Du kan välja bort kommunikation på din profilsida under Inställningar för medlemskap.
  2. Du får inte använda Apples logotyper eller märken förutom i enlighet med vad som anges i Apples riktlinjer för tredje parts användning av märken som finns på Apples webbplats. Riktlinjer för användning av Apple Teacher-logotypen finns på Webbplatsen. Riktlinjer för användning av andra Programlogotyper finns i de tillhörande medlemsområdena för varje Program. Frågor om offentliga diskussioner och publicering ska skickas till education-community@apple.com.
 8. Varumärken och handelsnamn

  1. När du har uppfyllt kraven för Apple Teacher-erkännande under detta Avtals giltighetsperiod beviljar Apple dig en icke-exklusiv, icke-överförbar, icke-underlicensierbar, återkallelig, royaltyfri licens att använda och visa Apple Teacher-logotypen i enlighet med Apples riktlinjer för varumärken. Dessa riktlinjer finns på apple.com/legal/trademark/guidelinesfor3rdparties.html och kan ändras då och då. Specifika riktlinjer för användning av Apple Teacher-logotypen tillhandahålls via Webbplatsen när du uppfyller kraven för Apple Teacher.
  2. Apple, Apples logotyp och andra Apple-varumärken, -servicemärken, -grafik och -logotyper som används i anslutning till Webbplatsen och Programmen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Apple i USA och/eller andra länder. Andra varumärken, tjänstemärken, grafikelement och logotyper som används i samband med Webbplatsen och Programmen kan vara varumärken som ägs av respektive innehavare.
  3. Du bekräftar att Webbplatsen, grafik, användargränssnitt, ljudklipp, redaktionellt innehåll och de skript och den mjukvara som har använts för att implementera Webbplatsen och Programmen, inklusive men inte begränsat till, design, struktur, urval, koordination, uttryck/framställning, utseende och känsla (”look and feel”) och upplägget för allt Apple-innehåll, innehåller företagsspecifik(t) information och material som ägs av Apple och skyddas av tillämpliga immaterialrättslagar och andra lagar, inklusive men inte begränsat till copyright. Du samtycker till att inte använda sådan företagsspecifik information eller sådant företagsspecifikt material på något annat sätt än för användning av Webbplatsen eller Programmen i enlighet med Avtalet. Ingen del av Webbplatsen får återskapas i någon form eller på något sätt, med undantag för vad som uttryckligen medges i detta avtal. Du åtar dig att inte modifiera, hyra ut, leasa, låna ut, sälja, distribuera eller skapa produkter som baseras på Webbplatsen eller Programmen på något sätt, och du ska inte exploatera Webbplatsen eller Programmen på något otillåtet sätt, inklusive, men inte begränsat till, otillbörlig användning eller belastning av nätverkskapaciteten.
 9. Efterlevnad av lagen

  1. Allmänt. Forum, Webbplatsen och Programmen är tillgängliga för individer som har uppnått myndighetsålder i den jurisdiktion där de bor. Du ska alltid agera i enlighet med gällande lagstiftning i USA och den jurisdiktion där du bor och du åtar dig att följa alla lokala, delstatliga, federala och nationella lagar, författningar, förordningar och föreskrifter som gäller ditt deltagande i Programmet och din användning av Forum och Webbplatsen.
  2. Nya Zeelands lag. Apple kan vidta alla lagliga åtgärder som bedöms nödvändiga med avseende på verksamhet som strider mot Nya Zeelands lag, inklusive men inte begränsat till Harmful Digital Communications Act 2015 och Films, Videos, and Publications Classification Act of 1993.

  Sådana åtgärder kan omfatta:

  1. ta bort inlägg eller Innehåll omedelbart och utan föregående meddelande i enlighet med safe harbor-bestämmelserna i Harmful Digital Communications Act 2015
  2. uppge för domstolen vem som står bakom anonym eller pseudonym kommunikation
   1. meddela författaren att ett klagomål framförts mot hens Innehåll
   2. ge författaren möjlighet att bestrida klagomålet eller begära att Innehållet tas bort helt
   3. meddela och ge den klagande relevant information
  3. publicera en korrigering av ett inlägg eller Innehåll
  4. ge alla personer som berörs av ett inlägg rätt till genmäle
  5. spara en kopia av ett inlägg eller Innehåll för att underlätta eventuella utredningar eller förfaranden.
 10. Integritet

  När du registrerar dig på Webbplatsen används ditt Apple-ID och den information som du anger, till exempel din skola, ort, delstat och land eller region, för att skapa din Community-profil och ge en anpassad lärandeupplevelse. Om Forum är tillgängligt i landet eller regionen som hör till ditt Apple-ID-konto och du väljer att delta i Forum genom att lägga upp text, bilder, videor eller bilagor kan Apple granska ditt Innehåll med hjälp av teknik från Apple och tredje part för att upprätthålla Forum-riktlinjerna. Om Innehållet som du lägger upp eller använder på Forum innehåller inbäddade länkar till tredjepartstjänster, kan uppgifter som din IP-adress och webbläsarinformation komma att delas med tredjepartstjänsterna. Apple får använda cookies och annan teknik på Webbplatsen. Med hjälp av sådana cookies kan vi upprätthålla din session och anpassa din upplevelse på Webbplatsen, mäta dess effekt och förbättra användarupplevelsen. Dessa cookies tas bort om du uttryckligen loggar ut. I annat fall kommer de att finnas kvar i din webbläsare. Dessa cookies spårar dock inte någon information som är relaterad till din surfaktivitet eller åtgärder som du utför på andra webbplatser. Mer information finns på www.apple.com/legal/privacy/data/sv/education-community.

 11. Giltighet och upphörande

  1. Du kan säga upp detta Avtal av vilken anledning som helst och när som helst genom att meddela Apple.
  2. Du kan avsluta detta Avtal med Apple när som helst genom att radera ditt Apple Education Community-konto. Mer information om hur du raderar ditt konto finns på education.apple.com/en/resource/250009692 eller apple.com/legal/privacy/data/sv/education-community.
  3. Apple kan när som helst, utan föregående meddelande och med omedelbar verkan, stänga av eller avsluta ditt konto eller upphöra med att ge dig åtkomst till hela eller en del av Webbplatsen, av vilken som helst eller ingen anledning alls, inklusive men inte begränsat till om Apple rimligen anser att (a) du i betydande grad eller upprepade gånger har brutit mot detta Avtal, (b) Apple måste göra det för att följa ett rättsligt krav eller domstolsbeslut, (c) Apple rimligen anser att det har skett ett beteende som skapar (eller kan skapa) ansvar eller skada på någon användare, annan tredje part eller Apple, eller (d) du har brutit mot Forum-riktlinjerna.
 12. Diverse

  1. Ändring av Avtal. Apple förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande ändra, modifiera, göra tillägg till eller ta bort avsnitt i detta Avtal samt att när som helst ändra, suspendera eller sluta med Webbplatsen eller Programmen (eller delar av dem), tillfälligt eller permanent, utan förvarning. Eventuella ändringar av Avtalet gäller framför de villkor du godkände då du först fick åtkomst till Webbplatsen. Du bekräftar och godkänner att din fortsatta användning av Webbplatsen eller Programmen efter att detta Avtal har ändrats innebär ditt godkännande av detta reviderade Avtal. Apple meddelar dig om betydande ändringar genom att publicera ändringen på Webbplatsen och begära att du godkänner Avtalet på nytt. Dessa ändringar träder i kraft så snart de har publicerats. Du bekräftar och godkänner att Apple inte har något skadeståndsansvar gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring eller upphörande av Programmen.
  2. Force majeure. Ingen av parterna har något ansvar gentemot den andra parten för någon förlust eller skada som uppstår på grund av att någon del i detta Avtal inte har uppfyllts eller försening i uppfyllande om en sådan försening eller underlåtelse har orsakats, helt eller delvis, av händelser eller orsaker som står utom partens kontroll och inte beror på partens försummelse. Sådana händelser och orsaker inkluderar, utan begränsning, katastrofer, strejker, utslagningar, upplopp, krigshandlingar, jordbävningar, brand och explosioner, men oförmåga att fullgöra sina ekonomiska förpliktelser undantas uttryckligen.
  3. Friskrivning. Eventuella undantag från villkoren i detta Avtal eller någon parts rättigheter eller rättsåtgärder i enlighet med detta Avtal måste vara skriftliga för att vara giltiga. Underlåtenhet, försummelse eller försening av en part att verkställa bestämmelserna i detta Avtal eller dess rättigheter eller rättsåtgärder vid något tillfälle ska inte ses som att parten gör undantag för rättigheterna inom ramen för detta Avtal och ska inte på något sätt påverka giltigheten hos hela eller delar av detta Avtal och inte heller påverka partens rätt att senare vidta åtgärd. Inget utövande och ingen verkställighet från endera partens sida av någon rättighet eller rättsåtgärd inom ramen för detta Avtal utgör hinder för verkställighet för parten vad gäller någon annan rättighet eller rättsåtgärd inom ramen för detta Avtal eller som parten har rätt enligt lag att verkställa.
  4. Ansvarsbegränsning.
   1. Du är införstådd med och samtycker till att Webbplatsen och Programmen tillhandahålls ”I BEFINTLIGT SKICK” och ”I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET” och att Apple inte åtar sig eller garanterar något särskilt eller uppställer särskilda villkor angående Webbplatsen och/eller Programmen.
   2. Förutom i de fall där det förbjuds enligt lag har Apple inte i någon händelse något ansvar gentemot dig för några indirekta skador, följdskador, oförutsedda skador eller skador i bestraffande eller avskräckande syfte, inklusive förlust av inkomst, även om Apple har informerats om att sådana skador kan komma att uppstå. Detta inkluderar om och/eller när Apple tar bort ditt Innehåll, din information eller ditt konto.
   3. Om Apple oaktat övriga bestämmelser i detta Avtal visar sig ha ansvar gentemot dig för någon skada eller förlust som uppstår på grund av eller som på något sätt har samband med din användning av Webbplatsen eller ditt deltagande i Programmen ska Apples ansvar inte i någon händelse överstiga 100,00 USD. I vissa jurisdiktioner tillåts inte ansvarsbegränsning, så ovanstående begränsning kanske inte gäller dig.
   4. Inget i detta Avtal ska begränsa eller frånta någon av parterna ansvar för (i) bedrägeri; (ii) dödsfall eller personskador orsakade av oaktsamhet, (iii) brott mot något underförstått villkor om att Apple har äganderätt till Webbplatsen och Programmen, eller liknande lagar enligt tillämplig lag; och (iv) något annat ansvar som inte kan fråntas eller begränsas av tillämplig lag.
  5. Gällande rätt; tvistlösning. I händelse av att en tvist eller meningsskiljaktighet uppstår mellan Apple och dig på grund av eller i samband med din användning av Webbplatsen ska parterna omedelbart och i god tro försöka att lösa sådana tvister. Om vi inte kan lösa sådana tvister inom en rimlig tidsperiod (högst trettio (30) dagar) kan endera parten söka medling för en sådan meningsskiljaktighet eller tvist. Om tvisten inte kan lösas genom medling kan parterna välja att utöva de rättigheter eller rättsåtgärder som finns tillgängliga enligt tillämpliga lagar. Du samtycker till att alla tvister i så fall kommer att lösas i Santa Clara Countys delstatliga och federala domstolar i Kalifornien samt att de har domsrätt över fysiska personer och du frånsäger dig eventuella invändningar mot detta. Föregående bestämmelse gällande domstol gäller inte om du är konsument i Europeiska unionen. Om du är en konsument i Europeiska unionen kan du framställa krav genom domstol i det land eller den region där du är bosatt. Eventuella krav inom ramen för detta Avtal måste framställas inom tre (3) år efter att orsaken inträffat. I annat fall kan kravet eller orsaken preskriberas. Krav ställda enligt separata villkor för köp av produkter och tjänster lyder inte under denna begränsning. Ingen återbetalning kan krävas eller erhållas för skador utöver ersättning för utlägg. Dock kan den segrande parten kräva återbetalning för utlägg och advokatarvoden.
  6. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. Om någon bestämmelse eller delbestämmelse i detta Avtal är eller blir ogiltig, olaglig eller omöjlig att hävda ska den anses vara borttagen, men det påverkar inte giltigheten och verkställbarheten för resten av detta Avtal.
  7. Choice of Language (Canada) The parties to this Agreement confirm that it is their express wish that this Agreement and all other documents, terms, conditions, policies, and notices relating hereto have been and shall be drawn up in the English language only. The parties to this Agreement agree that they have had the opportunity to review the French version of this Agreement before reviewing the English version. Les parties au présent Accord confirment qu'elles souhaitent expressément que le présent Accord, ainsi que tous les autres documents, termes, conditions, politiques et avis relatifs aux présentes, ont été et seront rédigés en langue anglaise uniquement. Les parties au présent accord conviennent également qu'elles ont eu l'occasion d'examiner la version française du présent accord avant d'examiner la version anglaise.

  Kontakta oss om du har några frågor. Kontakta oss via e-post på education-community@apple.com.

 • Apple som det används häri betyder:
  • Apple Inc., på adressen One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, för användare i USA, inklusive Puerto Rico;
  • Apple Canada Inc., på adressen 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto Ontario M5J 0A8, Kanada, för användare i Kanada;
  • Apple Services LATAM LLC, på adressen 1 Alhambra Plaza, Suite 700, Coral Gables, Florida, för användare i Mexiko, Central- och Sydamerika eller något karibiskt land eller territorium (förutom Puerto Rico);
  • iTunes K.K., på adressen Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo, för användare i Japan;
  • Apple Pty Limited, på adressen Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australien, för användare i Australien och Nya Zeeland, inklusive i något av deras territorier eller anknutna jurisdiktioner, och
  • Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland, för alla andra användare.